Lúc về già, 3 quên, 4 có, 5 không, 6 vị bác sĩ

3 quên

Một quên mình tuổi đã già

Sống vui sống khoẻ lo xa làm gì

Hai là bệnh tật quên đi

Cuộc đời nó thế, việc gì nhọc tâm

Ba quên thù hận cho xong

Ăn ngon ngủ kỹ để lòng thảnh thơi

4 có

Một nên có một gia đình

Vì không homeless người kinh lẽ thường

Hai cần phải có nhà riêng

Đói no cũng chẳng phiền dâu, con

Ba là trương mục ngân hàng

Ít nhiều tiết kiệm ăn thân tuổi già

Bốn cần có bạn gần xa

Tri âm, tri kỷ để mà Hàn huyên

5 không

Một không vô cớ bán nhà

Dọn vào chung chạ là cà với con

Hai không nhận cháu để trông

Nhớ thì thăm hỏi bà ông cháu mừng

Ba không cố gắng ở chung

Tiếng chì tiếng bấc khó lòng tránh lâu

Bốn không từ chối yêu cầu

Ít nhiều quà cáp con, dâu, cho mình

Năm không can thiệt nhiệt tình

Đời tư hay việc riêng phần của con

6 vị bác sĩ

Ánh nắng mặt trời

Nghỉ ngơi

Thể dục

Ăn uống điều độ

Tự tin

Bạn bè

-st-